+A  A  A-

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE „

W dniu 20 kwietnia br. Wójt Gminy Popów Jan Kowalik uczestniczył w formalnym przekazaniu placu budowy inwestycji pn.  Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE.   

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Firma Usługi Remontowo Budowlane  „ANTON”   Marek Antończak.   

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę i po przekazaniu placu budowy przystępuje do wykonywania robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu tj. dociepleniu przegród i wymianie stolarki, modernizacji instalacji c.o., i  c.w.u. oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.   

Gmina Popów na ten cel pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 300 000,00 zł.  

Całkowita wartość zadania  wynosi 385.000,00 zł.

Termin realizacji zadania  30.09.2021 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij