+A  A  A-

Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022

Celem głównym projektu jest kompleksowa rehabilitacja lecznicza przez ZOZ w Kłobucku do 30.05.2022r. 550 (co najmniej 330K) mieszkańców/nek powiatu kłobuckiego, lublinieckiego, częstochowskiego, Częstochowy w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, spełniających kryteria RPZ.
Główną grupę docelową etap I wsparcia w ramach projektu stanowią osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie powiatu kłobuckiego lub lublinieckiego lub częstochowskiego lub Częstochowy (które sąsiaduje z powiatem kłobuckim i jego mieszkańcy korzystają z usług Szpitala w Kłobucku) w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022.
W ramach projektu 550 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. 
Kompleksową rehabilitacją leczniczą objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 mies. przed zgłoszeniem się do projektu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wyżej wymienionych jednostek chorobowych.

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ?
Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 1.06.2021r. Do 28.02.2023r., w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku.
Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).
Planowana liczba uczestników projektu: 550 osób.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?
Zgłoszenie osobiste w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku, ul. 11 Listopada 11E, poprzez:
Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja;

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY, KTÓRA UDZIELI INFORMACJI I WSKAZÓWEK:

Kierownik projektu – Anna Janas tel. 573 160 400


Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij