+A  A  A-

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu kolejowego ul. Pajęczańska z 13.11 na 16.11.2020 r

Dot. Pisma numer LK131/ZM/5/2020

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65 na odc. Chorzów Batory- Tarnowskie Góry- Karsznice- Inowrocław- Bydgoszcz- Maksymilianowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszów Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu numer KT.7120.93.2020 z dnia 06.08.2020 r.

informuje o zmianie terminu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2066 S- Popów, ul. Pajęczańska, w km 104+163 linii kolejowej nr 131 z dnia 13-11-2020 na dzień 16-11-2020. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia.


Po otwarciu wyżej wymienionego przejazdu w dniu 16-11-2020 zamknięty zostanie również przejazd w ciągu drogi gminnej nr 679029 w miejscowości Popów , w km 104+313. Przejazdy nie będą zamknięte w tym samym czasie.
Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN mieszczącą się pod adresem ul. Kazińska 15, 89-121 Ślesin, osoba odpowiedzialna Tomasz Streich tel. 608 025 754

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij