+A  A  A-

Prace na liniach kolejowych C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1 14 pn.: „Prace na linii kolejowej C E65 na odc. Chorzów Batory Tarnowskie Góry Karsznice Inowrocław Bydgoszcz Maksymilianowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszów Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ” na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu numer
KT.7120. 103 .2020 z dnia 29.07.2020 r.

informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679047 S w miejscowości Annolesie, gm Popów , w km 106+173 linii kolejowej nr 131 w dniach od 16.11.2020r. do 17.11.2020 r.

Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o terminie zamknięcia. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokonanie odbioru oznakowania przez Zarządców dróg o godz. 7:00 w dniu 13 11 2020.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN mieszczącą się pod adresem ul. Kazińska 15, 89 121 Ślesin, osoba odpowiedzialna Tomasz Streich tel. 608 025 754

Jednocześnie informujemy iż przedmiotowy przejazd zostanie zamknięty po otwarciu przejazdu w ciągu drogi gm innej nr 679029 w miejscowości Popów

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij