+A  A  A-

Apel do mieszkańców Gminy Popów

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 620 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.) a także art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1614/

Przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku zapobiegania degradacji gruntów rolnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykaszanie co najmniej raz w roku traw i zarośli, które stwarzają poważne zagrożenie pożarowe i powodują degradację gruntów rolnych.

Jednocześnie przypominam

o bezwzględnym zakazie wypalania traw.

Za wykroczenie tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 § 4 ustawy z dnia 20 maja 1971r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz.618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Ponadto,  apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na obszarach leśnych, ponieważ spadek wilgotności ściółki leśnej, zwiększa potencjalne zagrożenie pożarowe lasów.

Wójt Gminy Popów
dr Jan Kowalik

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij