+A  A  A-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów

14 października br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie miało na celu podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.  Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz odtworzenie nawierzchni.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2.694.850,76 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 1.000.000,00 zł.

Inwestycja ta jest kontynuacją zadania zrealizowanego w 2019 r. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, Gmina Popów”, którego wartość wyniosła 8.787.812,49 zł., a  wysokość dofinansowania z EFRR to 3.811.000,00 zł. 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij