+A  A  A-

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy, do kiedy składać wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wysokość dodatku uzależniona od dochodu. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje:

✅ w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;

✅ w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

✅ w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Uwaga‼️ w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

✅ 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

✅ 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

✅ 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

✅ 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Uwaga‼️: jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Warunkiem jest wpisane tego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

✅ 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

✅ 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

✅1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

✅ 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Popów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.

☎️ Od 4 stycznia 2022 r. czynna jest specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wzór wniosku:

https://cdn.files.smcloud.net/t/wzr-dodatku-oslonowego.pdf

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij