+A  A  A-

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

RG.0002.03.2018r.

 

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLIII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.  Informacja o stanie środowiska w Gminie Popów za 2017 r.

7.  Informacja na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zawadach i gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie.

8.  Informacja z działalności ODR w Kłobucku.

9.  Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

10.  Informacje z działalności LGD.

11.  Informacja o funkcjonowaniu Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

12.  Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca dopłat bezpośrednich.

13.  Dyskusja.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.

16.  Podjęcie uchwał:

–  w sprawie zmian w budżecie gminy

–  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

–  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

–  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

–  w sprawie wydzielenia środków na fundusz sołecki w 2019 r.

–  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2018″.

17.  Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 29 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Plik do pobrania:

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów

 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij