+A  A  A-

Plan działań krótkoterminowych (PDK)

Informuję, że dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań Krótkoterminowych jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwałą nr V/47/5/2017 i obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku. 

W załączniku znajduje się  opracowanie, w którym wyszczególniono i opisano zadania wskazane do realizacji przez gminy województwa śląskiego wynikające z Planu działań krótkoterminowych.

Plan działań krótkotrwałych – kompendium dla gmin

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij