+A  A  A-

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.08.2018

RG.0002.07.2018

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję XLVII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku.

8. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.

11. Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym w latach 2014-2020”

12. Dyskusja.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmian w budżecie gminy;

– pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.

– ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Popów.

-zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Popów.

16. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Wróż

 

Sesja odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.994) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.08.2018

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij