+A  A  A-

KONKURS AKTYWNY SENIOR

Wójt Gminy Popów informuje, że Wojewoda Śląski ogłosił kolejną edycję konkursu pn. ,,Aktywny Senior”– konkurs dla seniorów 60+ w województwie śląskim.

Kandydatury do konkursu należy zgłaszać do 15 września 2023 roku poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami do regulaminu konkursowego.

Podpisany formularz zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać
z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” w formie elektronicznej (skan) na adres seniorzy@katowice.uw.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 KATOWICE z dopiskiem ,,Konkurs – AKTYWNY SENIOR” albo dostarczyć osobiście do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – ul. Jagiellońska 25, pokój 122.

Załączniki

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij