+A  A  A-

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane suszą 2023

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie wygeneruje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). Do aplikacji można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego.

Zwracam szczególną uwagę na to, że w dalszym ciągu podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o szacowanie szkód w aplikacji suszowej.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Wówczas powinien złożyć wniosek (druk w załączeniu) w Biurze Podawczym Urzędu wraz z wydrukiem wniosku o szacowanie strat z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

 Szacowanie strat przez komisje będzie opcjonalne.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij