+A  A  A-

Ogłoszenie – Pismo w sprawie zakupu paliwa stałego dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, pragnę poinformować że 11 stycznia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w drugim okresie zakupowym, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że w ramach zakupu preferencyjnego uprawnione gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla – po 1,5 tony w pierwszym i drugim okresie zakupowym (odpowiednio do 31 grudnia 2022r. i do 30 kwietnia 2023r.). Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie wykorzystały przysługującego im limitu w pierwszym okresie zakupowym – nie dokonały zakupu lub nabyły mniej niż 1,5 tony węgla – mogą wnioskować o łączną ilość paliwa stałego max. 3 tony w okresie bieżącym.  

Cena sprzedaży węgla mieszkańcom w drugim okresie zakupowym będzie wynosić 1.950,00 zł brutto za tonę. Zgodnie z aneksem do umowy zawartym 30 grudnia 2022 r. przez Gminę Popów z POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ S.A. węgiel sprzedawany będzie gminie luzem i pochodzi z kopalni KWK WESOŁA.

Dostępne sortymenty węgla to:             
– GROSZEK II (uziarnienie: 5 – 25 mm, wartość opałowa: 28 – 32 MJ/kg)           
– KOSTKA (uziarnienie: 63 – 200 mm, wartość opałowa: 28 – 32 MJ/kg

Formularz wniosku o zakup preferencyjny węgla na drugi okres zakupowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Popów  (pokój nr 10) oraz na stronach internetowych gminy www.gminapopow.pl i www.bip.gminapopow.pl (zakładka: ogłoszenia).

Wnioski można składać:             
– w formie papierowej w  pokoju nr 10;             
– w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Składane przez mieszkańców wnioski będą weryfikowane, w szczególności w zakresie przyznania gospodarstwu domowemu dodatku węglowego, jak również wcześniejszego zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Z osobami, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, podobnie jak dotychczas kontaktował się będzie pracownik Urzędu Gminy Popów. Węgiel będzie wydawany przez skład węgla na podstawie wystawionej przez Gminę faktury, po wcześniejszym opłaceniu przez wnioskodawcę wskazanej kwoty.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu preferencyjnego węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy Popów (pok. nr 10), tel. 34 317 70 67 wew. 208.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij