+A  A  A-

Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację mającą na celu aktywizacje obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnianie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Zapraszamy do udziału:

  • osoby w wieku powyżej 18 lat
  • zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich

Każdy z Uczestników otrzyma:

  • możliwość skorzystania z 1 szkolenia on-line
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie
  • potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat

Forma szkoleń: e-learningowe – realizowane w sposób indywidualny za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Do wyboru jedno z trzech szkoleń on-line:

  • Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
  • Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
  • Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnij formularz on-line na stronie: www.ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy

Szczegółowe informacje:

  • pod numerem telefonu: 782853257
  • pod adresem: Plac Wolności 28, 97-5470 Pławno

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij