+A  A  A-

Rusza kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Popów

Gmina Popów pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRROW.

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania po przetargu 1.347.619,82 zł.

Zakres planowanych do realizacji prac obejmuje budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.  751,30 mb, budowę kanału sanitarnego tłocznego o dł. 1164,00 mb, budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym  oraz odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji Gminy Popów ostatnich lat. Budowa weszła już w trzeci etap realizacji i jest kontynuacją zadania zrealizowanego w 2019 r. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, Gmina Popów” oraz w roku  2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”.

Skanalizowanie całego obszaru Gminy jest jednym z jej podstawowych celów rozwojowych również na najbliższe lata.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij