+A  A  A-

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030”

Proces konsultacji społecznych projektu Strategii rozpoczął się 9 marca 2020 na podstawie Zarządzenia nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 09.03.2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030”. Proces konsultacji został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad dokumentem, w celu uzyskania możliwie szerokiej aprobaty społeczeństwa, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organów wykonawczych odpowiedzialnych w przyszłości za wdrażanie postanowień Strategii. Proces konsultacji zakończył się 16 marca 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej urzędu tj. www.gminapopow.pl, www.bip.gminapopow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Popów. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 7 Uchwały nr 29/V/2019 Rady Gminy Popów z dnia 6 lutego 2019 r. tryb konsultacji uważa się za zachowany niezależnie od liczby osób, które wzięły w nich udział.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij