+A  A  A-

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

17 września br. Wójt Gminy Popów Jan Kowalik podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE”.

Jest to kolejna inwestycja, na którą Gmina Popów uzyskała dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT .

Wartość zadania wynosi 385.000,00 zł., wysokość dofinansowania z RPOWŚ to 300.000,00 zł.

Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – OSP w Zborach wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin realizacji zadania – 30 września 2021r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij