+A  A  A-

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Zborach w gminie Popów wraz z montażem OZE

Cel główny projektu:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – OSP w Zborach w gminie Popów wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej zakres obejmuje termomodernizację obiektu (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie termomodernizacji obiektu: docieplenie przegród i wymiana stolarki, modernizację instalacji c.o., c.w.u.) oraz montaż OZE (w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej, montaż instalacji fotowoltaicznej).

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Całkowita wartość projektu:

419 882,80 zł. (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 80/100)

Wydatki kwalifikowane:  352 941,18 zł.

Dofinasowanie z środków RPO WSL 2014-2020: 299 999,99 zł.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij