+A  A  A-

APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Wójt Gminy Popów zwraca się z apelem o wywiązywanie się mieszkańców naszej gminy z obowiązku segregacji odpadów.
Przypominam, że zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją, odpady powinny być segregowane na podstawie ulotki, którą mieszkańcy otrzymali na początku roku. Odpady powinny znajdować się w pojemnikach lub workach zgodnie z ich przeznaczeniem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji mieszkańcy korzystający z danej nieruchomości otrzymają protokół złej segregacji.
Niestosowanie się do prawidłowej segregacji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców korzystających z danej nieruchomości, czyli stawką 35 zł/os, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, stawka wyniesie 338 zł/domek.
Przypominam, iż prawidłowa segregacja odpadów komunalnych, a co za tym idzie mniejsza ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.
Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemnika na odpady zmieszane np. papieru, szkła, plastiku, bioodpadów zwiększa koszty gospodarowania odpadami.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij