+A  A  A-

Finansowanie projektów do roku 2030! Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska

Ankieta jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić nam potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb będziemy mogli budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania czyli w latach 2024-2030. Informacje zebrane dzięki m.in tej ankiecie pomogą nam określić najważniejsze priorytety, które będą finansowane w przyszłej strategii.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Gmina Popów: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=54e0104a6ec&&c=22554ec2

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij