+A  A  A-

Okólnik w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniach 10-17 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Popów w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Zarządzenie Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku” oraz załącznik do wyżej wymienionej uchwały zostały opublikowane na stronie www.bip.gminapopow.pl jak również na stronie www.gminapopow.pl.

Treść okólnika

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij