+A  A  A-

Organizacja Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku

Szanowni Państwo,

Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego dniu 29 marca 2022 roku przyjął uchwałę nr 507/320/VI/2022 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 80 000,00 zł.

W  ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka”  w 2022 ze środków z budżetu Województwa Śląskiego można realizować zadania polegające na:

1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców

2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców

4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową będzie trwał do dnia 19 kwietnia 2022 roku.

Składane wnioski o pomoc  finansową muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 10 października 2022 r. Zadania realizowane w ramach Konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Ogłoszenie o Konkursie znajduje się na stronie internetowej: https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-507320vi2022-z-dnia-2022-03-29.html.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij